QUEST-CLC

QUalitative & Effectiveness study to Select optimal Treatment - for CLuster-C personality disorders

Studie

In samenwerking met diverse GGZ-instellingen in Nederland doen wij onderzoek naar de behandeling van Cluster-C persoonlijkheidsstoornissen. In het onderzoek worden groepsschematherapie, individuele schematherapie, en gebruikelijke behandelingen vergeleken. We vergelijken de effectiviteit en de kosten-effectiviteit van deze behandelingen. Ook onderzoeken we welke kenmerken van deelnemers voorspellen of een bepaalde therapie effectiever is. Daarmee kunnen we in de toekomst beter bepalen welke therapie voor wie het beste geschikt is. Cliënt en behandelaar kunnen deze informatie dan gebruiken om samen te bepalen welke therapie gestart zal worden. Een subgroep van de deelnemers nodigen wij ook uit voor een verdiepend interview om zo van hun ervaringen te leren en de behandelingen te verbeteren. In totaal zullen er ongeveer 380 mensen aan dit onderzoek deelnemen.

 

Voortgang studie

aantal deelnemers
100%
voortgang studie - (02-2021 tot 04-2025)
75%

Behandelingen

In dit onderzoek vergelijken we drie vormen therapie; groepsschematherapie, individuele schematherapie, en de beste andere behandeling die bij de instelling voor cluster-c problematiek gegeven wordt. Loting zal bepalen of de deelnemers groepschematherapie, individuele schematherapie of gebruikelijk behandeling krijgen. Het is van belang dat loting bepaalt welke behandeling de deelnemers krijgen, omdat alleen dan de behandelingen op een zuivere manier met elkaar vergeleken kunnen worden.  

  • Groepsschematherapie wordt gegeven over een periode van één jaar. Er zijn 30 groepsbijeenkomsten van 90 minuten, met maximaal 9 deelnemers. De groep is “semi-gesloten”, dat wil zeggen dat er vaste momenten zijn waarin deelnemers de groep verlaten en nieuwe deelnemers instromen. In dit onderzoek vindt dat elke 10 sessies plaats. De groep wordt geleid door 2 therapeuten. Deze maken kennis met nieuwe deelnemers in twee individuele sessies. Daarin worden deelnemers ook voorbereid op de groep en de begrippen die in schematherapie worden gebruikt. Gedurende de 30 weken van de intensieve therapie worden maximaal 300 minuten individuele schematherapie aan de deelnemers aangeboden, om bijvoorbeeld te werken aan verwerking van moeilijke ervaringen uit de jeugd, of andere specifieke problemen te behandelen. Na de intensieve fase worden 4 maandelijkse “boostersessies” van een uur in kleine groepen aangeboden. Deze “boostersessies’ zijn bedoeld om deelnemers te begeleiden om de behaalde resultaten te behouden en om zelfstandig de verworven inzichten toe te passen. 
  • Individuele schematherapie wordt gegeven over een periode van één jaar. De eerste 30 sessies vinden 2x per week plaats. Dan volgen 15 wekelijkse sessies. Tenslotte worden 5 “boostersessies” aangeboden gedurende de resterende maanden van dat jaar. De individuele sessies duren (ongeveer) 45 minuten. 
  • Welke gebruikelijke behandeling er aangeboden wordt verschilt per instelling en per deelnemer. De meeste instellingen hebben enkele opties en ze zullen samen met de deelnemer de beste optie voor die deelnemer bepalen. Het kan zijn dat dit individuele behandeling betreft, het kan ook een vorm van groepsbehandeling zijn.  

Alle behandelingen die onderzocht worden zijn al gebruikelijke behandelvormen in de GGZ. Van de individuele schematherapie is in eerder onderzoek de effectiviteit en de kosteneffectiviteit vastgesteld. Groepsschematherapie is relatief nieuw. Een uitgebreid pilot onderzoek dat door ons gedaan werd liet positieve aanwijzingen zien voor de effectiviteit en de veiligheid van de behandeling. Gebruikelijke behandelingen worden uit hun aard al lang toegepast en daar is ruime ervaring mee opgedaan. 

Therapeuten 

De therapeuten zijn ervaren in het behandelen van persoonlijkheidsstoornissen. Waar het de nieuwe behandeling van groepsschematherapie betreft zijn therapeuten in deze specifieke vorm van behandeling getraind.  

Metingen 

Tijdens de metingen worden er diverse verdiepende interviews afgenomen. Deze gaan bijvoorbeeld over de ernst van de persoonlijkheidsstoornis, de kwaliteit van leven of dagelijks functioneren. Daarnaast vullen deelnemers ook enkele vragenlijsten in die vragen naar persoonlijkheid, algemene psychische klachten, slaapklachten, en geluksgevoel. Deze metingen worden in totaal vijf keer afgenomen.

Deelnemers aan de studie kunnen hier meer informatie vinden over hoe we omgaan met de verzamelde data: https://www.quest-clc.socsci.uva.nl/privacy-statement/

Schuiven naar boven