QUEST-CLC

QUalitative & Effectiveness study to Select optimal Treatment - for CLuster-C personality disorders

QUEST-CLC

Welkom op de website van de wetenschappelijke behandelstudie naar de effectiviteit van behandelingen bij cluster-C persoonlijkheidsstoornissen. Op deze website vind u meer informatie over de inhoud van de studie, de doelgroep en hoe u met ons in contact kan komen.

Voor wie?

QUEST-CLC is bedoeld voor mensen met een cluster-C persoonlijkheidsstoornis. De persoonlijkheidsstoornissen die vallen onder cluster-C hebben vaak kenmerken die worden omschreven als angstig, gespannen en grote mate van controle. Tot dit cluster behoren 3 typen: de afhankelijke, vermijdende en dwangmatige (obsessief-compulsieve) persoonlijkheidsstoornis.

Wat is het doel?

Er is nog relatief weinig onderzoek gedaan naar behandelingen voor cluster-C problematiek. Daar willen we graag verandering in brengen door de effectiviteit en de kosten-effectiviteit van drie behandelingen te vergelijken. Ook onderzoeken we welke kenmerken van deelnemers voorspellen of een bepaalde therapie effectiever is. Daarmee kunnen we in de toekomst beter bepalen welke therapie voor wie het beste geschikt is. Cliënt en behandelaar kunnen deze informatie dan gebruiken om samen te bepalen welke therapie gestart zal worden.

Waar vindt de studie plaats?

Het onderzoek vind plaats op 10 verschillende GGZ-instellingen door heel Nederland waar we werken met ervaren clinici. Is er ook een GGZ-instelling bij u in de buurt? Kijk op de kaart onder contact.

Voortgang studie

aantal deelnemers
100%
voortgang studie - (02-2021 tot 04-2025)
75%
Schuiven naar boven